Analýza rozptylu

Matematické Fórum / Analýza rozptylu nebo regeresivní analýza ?

je obsah jednotlivých minerálů ve vzorcích vody a mám to statisticky zpracovat. Nevím ale jestli na to mám použít regresivní analýzu nebo analýzu rozptylu .
forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=55258&action=new

Analýza Rozptylu

Jednofaktorová analýza rozptylu s pevnými efekty Reziduální rozptyl = 6.8719E+05 rozptylu volnosti čtverců čtverec kriterium H0 je hlad.výz.
www.ukzuz.cz/Articles/Uploads/173734-7-Prilohac2_DLrtf.aspx

Program Statistica Base 9

Jestliže je jedna proměnná metrická a druhá nominální s více kategoriemi (nebo ordinální), použijeme analýzu rozptylu, např. rozdíly v testu tvořivosti v různých.
inovace.utb.cz/files/Kurz_Hrbkov.pdf

analýza rozptylu - příznaky a léčba

analýza rozptylu - příznaky, projevy, prevence a léčba nemocí
symptomy.cz/mesh/kod?id=D000704

Univerzita Karlova - Analýza rozptylu

Rozdíly mezi průměrnými hodnotami odpovědí na otázky 10 až 34 byly hodnoceny analýzou rozptylu . Posuzovaly se dvě varianty, a to případ, kdy data byla
www.cuni.cz/UK-2020.html?view=text

Adstat

jednorozměrné a vícerozměrné statistické analýzy , lineární a nelineární regrese, diagnostiky dat a modelu, metody pro predikce, analýza rozptylu a řada testů.
meloun.upce.cz/docs/adstat/adstat.htm

kurz Analýza rozptylu , pořádané firmou StatSoft CR s.r.o.

Jednodenní kurz je zaměřen na modely analýzy rozptylu . Vzhledem k univerzálnímu použití těchto… , veřejný kurz z témat manažerské kurzy, počítačové kurzy
www.skoleni-kurzy-educity.cz/kurzy/praha/analyza-rozptylu-s1631183

Nejčastěji používané metody při analýze lékařských dat

Pro tyto účely používáme v případě dvou skupin studentův dvouvýběrový t-test, v případě více skupin jeho zobecnění s názvem jednofaktorová analýza rozptylu.
systemonline.cz usiness...pri-analyze-lekarskych-dat.htm

Microsoft PowerPoint - Biostatistika_123

Analýza rozptylu [Analysis of Variance, ANOVA]. – shoda rozptylů v jednotlivých skupinách. – celkový rozptyl rozložíme na rozptyl mezi skupinami (S ) a
cyber.felk.cvut.cz/gerstner/teaching/zbd iostat2.pdf

metodika

popisu na základě matematicko-statistických metod jako je regrese a analýza rozptylu . regresními koeficienty (náhodné veličiny mající svůj rozptyl ),
ft.tul.cz/studenti/pokyny_diplomova_prace/metodika.pdf